Vad gör en automationskonsult?

på Nov 22, 2019 9:31:13 AM Av | Mikael Nilsson | 0 Comments | sigma industry solutions automation consultant
Automation är ett ganska brett begrepp, men dess definition innebär kort den teknik genom vilken en process eller procedur utförs med minimal eller till och med utan mänsklig hjälp. Ett tidigt exempel på automationsområdet, och som kan ses som grunden till dagens automation är Christopher Polhems manufaktuverk Stiärnsund som serietillverkade vardagsvaror och diverse detaljer genom en automatisk mekanisk process.
Läs mer